שאלות ותשובות

האם משלמים לרשויות המס על פתיחת תיקים?

פתיחת תיק ברשויות המס אינה כרוכה בתשלום

כמה זמן אורכת פתיחת תיקים?

מספר ימים , לאחר איסוף כל המסמכים הרלוונטיים.

מהי האינדיקציה לדעת אם אני עוסק פטור או מורשה?

- עוסק יכול להיות פטור ממע"מ כשמחזור הכשמחזור הכנסותיו עד 74,972 ש"ח השנה ב2011

(100,000 ש"ח ב 2012).

- תנאי נוסף - אינו נמנה בין מקצועות מסויימים המחייבים להיות עוסק מורשה כמו: מרצים,בעלי מקצוע חופשי וכו'.

מהם הדוחות אותם נדרש להגיש למוסדות השונים?

- ראה לשונית - דיווחים למוסדות.

מהם המסמכים הרלוונטים לפתיחת תיק?

- צילום ת.ז.

- צילום צ'ק / אישור פתיחת חשבון בנק

- צילום הסכם התקשרות עם לקוח

- מסמכים אחרים יידרשו לאחר בדיקה קפדנית

מתי מגישים דוח שנתי לעצמאי?

על פי פקודת מס הכנסה ,דוח שנתי יוגש עד ליום 31/5 בשנה שאחרי.

מי שמיוצג על ידי רואה חשבון,יכול להגיש במועד מאוחר יותר.

עד מתי אפשר לבקש החזרי מס?

- אפשר לבקש החזרי מס עד 6 שנים אחורה.

amit neta
amit neta
עמית נטע רואה חשבון - מצא אותנו