מהם המסמכים הרלוונטים לפתיחת תיק?

- צילום ת.ז.

- צילום צ'ק / אישור פתיחת חשבון בנק

- צילום הסכם התקשרות עם לקוח

- מסמכים אחרים יידרשו לאחר בדיקה קפדנית

amit neta
amit neta
עמית נטע רואה חשבון - מצא אותנו